Under Guds Ord
Nyt og gammelt til vejledning i Evangeliet

Under Guds Ord indeholder kirkelige artikler af høj kvalitet med teologisk, historisk, liturgisk, musikalsk, litterært, kunstnerisk og opbyggeligt indhold. Eksempler:

Begravelsen er også en gudstjeneste af sognepræst Henning Nielsen, Hyllested. (nr. 300)

Når kirken "skikker sig lige med verden" af professor, dr. theol. Jacob Balling, Aarhus. (nr. 330)

Genfødt til et levende håb... af sognepræst Eva Meile, København. (nr. 332)

Påske af Elsebet Seidelin, Ærøskøbing. (nr. 338)

  Gudstjenestemusik i dag af organist og kantor Bent Frederiksen, Vor Frue Kirke, Aarhus. (nr. 339) 

Færøsk kirkeliv af biskop Hans Jacob Joensen, Thórshavn. (nr. 348)

Salmesangen mellem bekendelse og beruselse af Henriette Bacher Lind, præst ved Sct. Jørgens Kirke, Svendborg. (nr. 358)

 
Gengivelse af ovenstående er tilladt, såfremt forfatteren samt bladets Navn og nummer anføres. "UNDER GUDS ORD"

ISBN 0902-8501

Bladet udkommer ikke for tiden/længere...

[ Giraffen ]

[ Kirke & Teologi ]