Info

Spørgsmål: Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til rettelser og forbedringer af disse sider, så er du velkommen til at skrive til list-owner, cand. theol. Stefan Klit Søndergaard <sks@post-boks.dk>, http://www.post-boks.dk/sks/
   Adressen list-owner@post-boks.dk kan også anvendes. Den er dog ikke personlig, idet breve hertil også bliver sendt til 'co-list-owner', som er med til at administrere mailinglisterne.

Økonomi: Det koster ikke noget at subskribere på mailinglisterne og sådan vil det blive ved med at være.

Teknik: Disse sider er kontrolleret med IE 4.0x og NS 4.0x. De skulle kunne læses med de fleste andre moderne browsere uden problemer. Jeg kontrollerer ikke, hvordan udskrift ser ud, men der skulle ikke være problemer.
   Brevene fra mailinglisterne bliver automatisk konverteret til HTML-kode vha. MHonArc 2.1 (skrevet af Earl Hood) (samt perl, procmail og et shellscript på Post-boks' UNIX-server). Hvis alt går, som det skal, opdateres siderne dynamisk.