Formelle regler

I almindelighed gælder, hvad der kan udledes af følgende skema.

Kirke Teologi
Formål: at fremme en bred kirkelig debat og kommunikation. at fremme akademisk debat om og kommunikation af teologiske emner.
Deltagere: Alle interesseret i oplysning, debat og samtale indenfor området kristendom, kirke og tro. Lærere og studerende ved universiteter og teologiske skoler, præster samt andre personer, som er fagligt kvalificerede til at deltage i en debat omhandlende emner, hvor der forudsættes et grundliggende kendskab til teologiske, religionsvidenskabelige og/eller andre relevante fag.
Sprog: Dansk, norsk og svensk
Andet: Man er personligt ansvarlig for, hvad man skriver. Man skal underskrive sine indlæg.
Subskription til denne mailingliste er lukket, dvs. subskribenter skal opfylder kravene til deltagere. Når man er subskribent, kan man frit sende til listen.

Hvis man ikke opfylder kravene til deltagere, kan man blive 'passiv subskribent'. Dette indebærer,

  1. at man lover ikke at skrive til listen,
  2. men at man selv kan tage emner, som man synes er interessante, op andre steder f.eks. på Kirke,
  3. og at man må acceptere, at ens subskription uden varsel vil ophøre, hvis man uden list-owners accept skriver til listen.