Uformelle regler

Alle som deltager i debatten på mailinglisterne Kirke og Teologi lover højtideligt at overholde følgende regler¹:

 1. Enhver som skriver umådeholdent lange indlæg er hjemfalden til straf eller formaning². Mere end 100 linier er upassende, og mere end 150 linier bliver ikke let tilgivet. En enkelt skærmfuld tekst er en fryd for øjet. Almindelige regler for sætningskonstruktion, inddeling i sætninger og afsnit, brug af store bogstaver samt tegnsætning skal overholdes også her. Det bør tilstræbes at anvende rigtige vokaler som æ, ø og å fremfor de lidet kønne sammensætninger ae, oe og aa.
 2. Selv om vi kommer fra forskellige baggrunde, er emnerne kirke og teologi vor fælles interesse, og kun disse emner hører til her. Enkelte ekskursioner til relaterede områder kan accepteres, hvis de har relevans for vores fælles interesse. Bekendtgørelser af almen interesse er velkomne, men hvis nogen generer selskabet med personlige meddelelser, private spørgsmål, upassende reklamer eller lignende pådrager man sig skyld og er hjemfalden til straf.
 3. Hvis nogen lader munden løbe med tom snak, spytter i selskabets midte eller gestikulerer vildt med armene, vil dette blive tilgivet, såfremt disse handlinger ikke kommunikeres til tastaturet. Eftersom alle har lov til at tale, er enhver nedladende omtale af andres kompetence, uddannelse, familiemæssige baggrund eller udseende forbudt.
 4. Alt flyder, og elektronisk post flyder i særdeleshed. Derfor opfordres man til at læse al ny post, inden man giver sig til selv at yde et bidrag, således at man ikke skriver langt og bredt om noget, som allerede er blevet kommenteret eller oplyst om.
 5. Enhver bidragyder skal oplyse sit navn og eventuel institutionel tilknytning i slutningen af hvert brev. Navnets form indikerer, hvordan man ønsker at blive tiltalt og omtalt i selskabet.
 6. Forskelle i baggrund, humoristisk sans og tolerancetærskel gør, at ironi skal anvendes med forsigtighed. For at sikre sig, at vittigheder forstås som sådanne og ikke som rent nonsens eller som en fornærmelse eller lignende, finder nogle det nyttig at tilføje en såkaldt 'smily' :-) eller 'grin' <G>. Brug af 'smilies' bør ikke overdrives. Særlige forkortelser som f.eks. FYI, IMHO, OTH og RTFM bør ikke anvendes.
 7. Selv om vi ønsker, at listerne præges af det allerhøjeste debat- niveau, ønsker vi alligevel studenter, oprigtigt interesserede og nybegyndere i de elektroniske mediers fagre nye verden velkommen, og vi vil være meget overbærende, når disse stiller 'dumme spørgsmål' eller kommer til at sende samme indlæg mere end en gang.
 8. Vi er alle syndige mennesker (hvad enten vi tror på det eller ej), og vi kan være langt fra hinanden på mange måder, derfor skal vi undgå.
  • at blive irriterede. Vi kommer ingen vegne ved at blive irriterede over og utålmodige med en person. Ligegyldigt hvor meget vi er uenige med nogen, skal vi forsøge at se på tingene med den andens øjne.
  • at latterliggøre nogen. Intet menneske forbliver uberørt af, at man ler af hans³ dyrebare overbevisning. Det er ikke nogen lille synd at le af et andet menneskes tro eller overbevisning. Selv om en sådan overbevisning måtte forekomme fordomsfuld, har ingen ret til at le ad, hvad en anden finder rigtigt eller endog helligt. For øvrigt vil latter aldrig kunne få et menneske til at åbne sit sind for andre synspunkter; det vil kun få ham til at trække sig endnu mere tilbage og fastholde sine synspunkter endnu mere hårdnakket.
  • at vise foragt. Måtte vi end mene, at en person har en meget snæver horisont, er det dog forkert at behandle hans synspunkter med foragt. Hvis man viser foragt for et menneskes synspunkter, viser man foragt for mennesket selv. Det er næppe muligt at vinde et menneske for sin sag uden at vise respekt for og forsøge at forstå hans udgangspunkt.

  ¹ Frit efter Ioudaios-L og andre kilder.
  ² Straf kan tage flere former: En privat påmindelse fra koordinator, måske en hel del påmindelser fra listens andre deltagere eller ved grove overtrædelser af regler og god skik midlertidig eller varig udelukkelse fra selskabet.
  ³ Læs også hendes, hvor det er relevant.