forsideTeologi
forrige | næste | forrige (emne) | næste (emne) | indeks | emneindeks

Stefan Søndergaard skrev:

> Troels Hansen skrev:
>
> >  Hvad er det for noget "historie/virkelighed", du gerne ville have noget
> >  mere af? Og hvad ville du bruge det til?
> Nej, jeg er egentlig selv enig i det, som jeg citerede, og mener ikke, at
> det er særligt frugtbart at lede alt for desparat efter 'den historiske
> Jesus', blot tænker jeg på, om eller hvordan en 'fortællingens Jesus' også
> kan blive en konstruktion, hvor fortællingen begynder at få sin egen
> kvalitet uafhængig af, om den henviser til virkelige begivenheder.

Da der første gang blev citeret fra den nævnte artikel i
Præsteforeningens Blad, havde jeg lyst til at sige: Ja, det var en
god artikel. Dens synpunkt er jeg helt enig i. Evangeliet er en
prædiken, men ikke ud fra en bog. Den er udsprunget af levende
menneskers møde med livet selv, åbenbaret i Jesus Kristus, på et
bestemt sted og til en bestemt tid i verdenshistorien. Og derfor er
den verdenshistorie for altid delt op i "før Kristus" og "efter
Kristus".

Jeg er altså også enig med Stefan betænkelighed ved eller
afvisning af, at prædikenen om Kristus skulle kunne have sin egen
virkelighed, ganske uafhængigt af Jesu historiske virkelighed eller
mangel på samme.

Som Sct. Paulus siger: "Hvis ikke Kristus er opstået fra de døde, så
er vor prædiken tom."

Didier Gautier
didierg@post8.tele.dk
www.gautier.dk


Referencer:
  Re: Mere end prædiken?, Stefan K. Soendergaard

forrige | næste | forrige (emne) | næste (emne) | indeks | emneindeks | top