Hvordan tilmelder man sig?

menneske og maskineKirke:
Man tilmelder sig mailinglisten ved at skrive et brev til den administrative adresse kirke-list-request@post-boks.dk.
   Der behøver ikke være noget indhold i brevet. Emnet (subject) skal være subscribe. Derefter vil man modtage en velkomst ('info') til mailinglisten samt alle de breve, som bliver sendt til listen.
   Man framelder sig på lignende måde ved at erstatte subscribe med unsubscribe.
 

Teologi: NB: Læs reglerne særlig grundigt for denne mailingliste!
Man sender en anmodning om at blive subscriberet ved at skrive et brev til den administrative adresse teologi-list-request@post-boks.dk.
   Emnet (subject) skal være subscribe. Brevteksten skal indeholde oplysninger enten om, at man opfylder gældende deltagerkrav, eller om, at man accepterer at blive 'passiv subskribent'. (se regler).
   Når administrator (list-owner) har behandlet anmodningen, vil man modtage en velkomst ('info') til mailinglisten samt alle de breve, som bliver sendt til listen.
   Man framelder sig på uden videre ved at sende et brev med emnet unsubscribe til den administrative adresse.

Hvis dette volder problemer, eller hvis man har spørgsmål, kan man skrive til list-owner@post-boks.dk. Bag denne adresse findes et menneske og ikke en maskine.