Mailinglister

Der findes masser af nyhedsgrupper på Internet (usenet). I de fleste af dem er debatten ganske uinteressant, emnerne er for brede, og ofte ligner indholdet noget, som man kunne karakterisere som '0059-agtigt' eller 'graffitiagtigt'. Derfor findes noget af den vigtigste debat og de mest værdifulde informationer i et ofte overset hjørne af Internet: mailinglisterne.

Mailinglister er elektroniske konferencer på Internet. De danner ramme om kommunikation eller debat om bestemte emner. Mailinglistens deltagere sender indlæg til listens adresse, hvorefter alle listens subskribenter modtager disse indlæg.

Nogle mailinglister er censurerede (også kaldet modererede), således at indlæg ikke sendes ud, før de er godkendt af listens administrator (ofte kaldet 'list-owner'), andre er åbne således, at indlæg straks og uden censur sendes til alle listens adresser. Adgangen til at melde sig til ('subscribe') en mailingliste kan også være åben eller begrænset.

På internationalt plan findes adskillige mailinglister, som på et højt akademisk plan beskæftiger sig med forskellige emner, inden for området teologi er det ny- og gammeltestamentlig bibelforskning, liturgi, luthersk dogmatik og religionsvidenskab. Der findes også mailinglister, som beskæftiger sig med kirke og tro på et personligt og opbyggeligt plan.

Sproget på de fleste mailinglister har indtil nu kun været engelsk. Det kan være vanskeligt eller i det mindste tidskrævende at læse engelsk for ikke at tale om at skulle formulere sig på engelsk. Derfor er mailinglisterne Kirke og Teologi blevet oprettet.

Kirke og Teologi kan man debattere kirkelige og teologiske emner på dansk (eller norsk og svensk).

Mailinglisten Kirke henvender sig bredt til enhver, som er interesseret i oplysning, debat og samtale inden for det store område, som har at gøre med kristendom, kirke og tro. Der er fri adgang til at melde sig til, og breve skal ikke forhåndsgodkendes.

Teologi henvender sig mere begrænset til præster, studerende, lærere ved undervisningsinstitutioner og medarbejdere ved kirkelige organisationer samt andre, som kan bidrage til eller have nytte af debat og samtale indenfor en mere akademisk og 'seriøs' ramme. Man skal opfylde reglernes krav for at blive subskribent. Subskribenters breve skal ikke forhåndsgodkendes.

Opdelingen i en bredere praktisk/kirkelig- og en smallere teologisk/akademisk retning er af praktiske grunde, for kirke og teologi kan ikke bestå uafhængigt af hinanden.

Der er en del breve på Kirke og ikke så mange på Teologi.